Video gemaakt door Rens2D

Mijn logo

Ontwerp van mijn logo

Mijn logo, de vlinder, is een sigillum. Het is ontworpen vanuit de medeklinkers van mijn naam, hieronder vet gedrukt:

RIANNE VAN DE GRIENDT >> R N V D G T

Kun jij deze letters terugvinden in mijn logo?

Wat is een sigillum?

Een sigillum is een grafische, visuele uitbeelding van een intentie, idee of concept. Verkeersborden en pictogrammen zijn sigillums. Veel chemische elementen hebben hun eigen sigillum, evenals planeten en astrologische tekens. In deze gevallen worden sigillums ofwel gebruikt als een afkorting van een lang woord of een zin, of als een duidelijk teken dat zelfs kleine kinderen kunnen begrijpen. Het idee om begrippen in een woord weer te geven, stamt uit de begintijd van de mensheid.

Je kunt een sigillum maken met als doel een hulpmiddel te zijn voor manifestatie van zowel fysieke als mentale verlangens.

Wil jij ook een sigillum (leren) maken? Meld je dan aan voor mijn workshop!